Beleegyezés a személyes adatok feldolgozásába

Csapatunkat olyan egyszerű emberek alkotják, akik gyakran vásárolnak webáruházakban. Amikor személyes adatainkat a vásárláskor megadjuk, arra számítunk, hogy a megrendelés teljesítéséhez lesznek felhasználva, és nem tisztességtelen célokra. Ahogy azt szeretnénk, hogy adatainkat kezeljék, úgy kezeljük mi is az Önökét.

Az adatok, amelyeket ránk bíz, a megrendelések feldolgozásához hazsnáljuk, és az esetleges reklamációk vagy jövőbeli rendelések egyszerűsítése végett tároljuk. Adatbázisunk biztonságos, és a jelszavak titkosítva vannak. Mindig felkérhet bennünket, hogy az Önről kapott személyes adatokból kivonatot küldjünk Önnek. Adatai törlését adatbázisunkból az info@technimax.hu e-mailben vagy a +36 16900477 információs sorban is kérheti.

És most hivatalosan mindent:

A SZEMÉLYES ADATOK FELDOLGOZÁSÁRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

KEZDŐ RENDELKEZÉSEK

Technimax s.r.o. feldolgozza az Ön személyes adatait, mivel szükséges az Önnel kötött szerződés teljesítéséhez, az áru megvásárlásával kapcsolatban (vagy az ilyen szerződés megkötése előtt meghozott intézkedések végrehajtása), valamint a közszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséhez szükséges személyes adatok további feldolgozása.

1. A SZOLGALTATÓ SZEMÉLYAZONOSSÁGA ÉS KAPCSOLATTARTÁSI ADATOK

1.1. Személyes adataink adminisztrátora a Technimax s.r.o, amelynek székhelye az U Splavu 642, 78813 Rapotín, statisztikai számjele: 26816903, az Ostrava-i kerületi bíróság által bejegyzett Kereskedelmi Nyilvántartásban, a C szakasz, 26636. sz. Bejegyzése (a továbbiakban: „Adminisztrátor”). 1.2. Az adminisztrátor kapcsolattartási adatai a következők: szállítási cím Žerotínova 87, 78701 Šumperk, e-mail info@technimax.hu, telefon +36 16900477 1.3. Az adminisztrátor nem nevezett ki adatvédelmi tisztviselőt.

2. A SZEMÉLYES ADATOK FELDOLGOZÁSÁNAK JOGI ALAPJA

2.1. A személyes adatok feldolgozásának jogalapja az, hogy ez a feldolgozás szükséges:

2.1.1. az Ön és a rendszergazda közötti szerződés teljesítése vagy az adatkezelő által a 6. bekezdés 1. betű b) pontja szerinti ilyen szerződés megkötése előtt történő végrehajtása az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete az egyéneknek a személyes adatok feldolgozása tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad mozgásáról, valamint a 95/46 / EK irányelv (általános adatvédelmi rendelet) hatályon kívül helyezéséről (a továbbiakban: rendelet); 2.1.2. a 6. cikk 1. bekezdésének c) pontja értelmében az adatkezelő jogi kötelezettségeinek a rendelet, nevezetesen az általánosan kötelező erejű jogszabályokkal, különösen az ÁFA-ról szóló 235/2004. számú törvény, a módosított 586/1992. sz. törvény. és a számviteli törvény 563/1991érvényes.

3. A SZEMÉLYES ADATOK FELDOLGOZÁSÁNAK CÉLJA

3.1. Személyes adatai feldolgozásának célja az Ön és a rendszergazda közötti szerződés megkötése, beleértve az áruk szállítását, valamint a hibás teljesítésből eredő jogok rendezését, vagy az adminisztrátor által az ilyen szerződések megkötése előtti intézkedések végrehajtását és a közigazgatási kötelezettségek teljesítését. 3.2. A rendelet 22. cikke értelmében az adminisztrátor nem hoz automatikus egyéni döntést.

4. A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK IDEJE

4.1. Személyes adataidat a szerződésben foglalt jogok és kötelezettségek érvényessége alapján dolgozzuk fel, valamint archiválás céljából az általánosan kötelező erejű jogszabályoknak megfelelően, azonban az általánosan kötelező érvényű jogszabályok által meghatározott maximális időtartamra.

5. A SZEMÉLYES ADATOK TOVÁBBI CÍMZETTJEI

5.1. Az Ön személyes adatainak további címzettjei a szállító társaságok és más személyek, akik részt vesznek az áru kézbesítésében vagy a fizetés teljesítésénél a vásárlási szerződés alapján, valamint a webáruház működésével kapcsolatos műszaki szolgáltatásokat nyújtó személyek, beleértve a szoftverek üzemeltetőit és az adattárolást és marketing szolgáltatások is. 5.2. A jogi kötelezettségek betartása érdekében feldolgozott személyes adatai címzettjei lehetnek pénzügyi igazgatási hatóságok vagy más illetékes hatóságok, ahol az adminisztrátorok általánosan kötelező érvényű jogszabályokat vezetnek be. 5.3.Az adminisztrátor nem kívánja továbbítani személyes adatait harmadik országba (az EU-n kívül) vagy egy nemzetközi szervezetnek.

6. ADATALANYI JOGOK

6.1. A rendelet feltételei szerint Ön jogosult hozzáférést kérni az adatkezelőtől a személyes adataihoz, a személyes adatok helyesbítésére vagy törlésére, illetve a feldolgozás korlátozására, a személyes adatok feldolgozásával szembeni kifogásemelés jogára és személyes adatainak hordozhatóságára. 6.2. Ha úgy gondolja, hogy a személyes adatai a feldolgozás során sérülnek vagy a rendelet lett megsértve, többek között joga van panaszt benyújtani a felügyeleti hatósághoz. 6.3. Nem köteles személyes adatokat szolgáltatni. A személyes adatok megadása szükséges a szerződés megkötéséhez és teljesítéséhez, és személyes adataink rendelkezésre bocsátása nélkül nem lehetséges a szerződés megkötése vagy annak betartása.